Zeist,
26
juni
2019
|
10:15
Europe/Amsterdam

Achmea IM Green Bond Fund doorbreekt grens € 100 mln.

greenbondsCarouselfoto

Ruim een half jaar na de introductie van het Achmea IM Green Bond Fund, is het fonds de grens van € 100 mln. gepasseerd. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF) heeft, als onderdeel van de LDI-portefeuille, de keuze gemaakt om € 40 miljoen euro te beleggen in het Achmea IM Green Bond Fund. Daarmee stijgt het fondsvermogen van het Green Bond Fund naar een kleine € 120 mln. per eind juni 2019.

In november 2018 startte het fonds met een kapitaal van € 75 miljoen, afkomstig vanuit de eigen middelen van de verzekeraar Achmea. Het Green Bond Fund van Achmea IM biedt institutionele beleggers, de mogelijkheid om in groene obligaties te beleggen. Dit zijn obligaties waarmee milieuvriendelijke projecten worden gefinancierd. Namens klanten beheert Achmea IM inmiddels in totaal ruim € 1,4 mrd. aan green bonds en dat is bijna een verdubbeling t.o.v. 2018.

SPF heeft gekozen voor deze fondsoplossing vanwege de gewenste spreiding en vanwege het feit dat de uitvoering door het zelfde team en via dezelfde operationele inrichting plaatsvindt binnen Achmea IM met een bewezen track record. Frans Mahieu, Voorzitter Beleggingsadviescommissie SPF:

“SPF heeft het IMVB-convenant (Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen) van de Pensioenfederatie ondertekend en heeft in haar investment beliefs staan dat ze een steeds groter deel van de portefeuille duurzaam wil beleggen. Het Achmea IM Green Bond Fund biedt een uitstekende gelegenheid om aan deze ambitie invulling te geven”.  

Het onafhankelijk raamwerk van het Achmea IM-MVB team zorgt ervoor dat de obligaties ook verifieerbaar groen zijn, zodat het zogenaamde ‘greenwashing’ actief wordt vermeden. De bijdrage aan Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt gemeten en gerapporteerd om de gerealiseerde impact bij te houden. "Het bijzondere van de Achmea IM Green Bond-strategie is dat onze MVB-specialisten altijd eerst vanuit ons eigen beoordelingskader bepalen of een green bond wel echt groen is; pas dan kan de portefeuillemanager overgaan tot aankoop", aldus Jeroen van Rumund, Business Development Director bij Achmea Investment Management.

Lees hier meer over het Achmea IM Green Bond Fund