16
augustus
2018
|
16:26
Europe/Amsterdam

Beheerd vermogen Achmea IM stijgt naar € 132 miljard

Per 30 juni 2018 is ons beheerd vermogen (AuM) gestegen tot € 132 miljard (31 december 2017: € 120 miljard). Het AuM is toegenomen door instroom van nieuwe klanten, waaronder Stichting Pensioenfonds Huisartsen en hogere koersen op de financiele markten. De retentie op bestaande klanten was ook in de eerste helft van 2018 nagenoeg 100%. De bijdrage van Achmea Investment Management aan het segmentresultaat is in het eerste halfjaar toegenomen tot € 5 miljoen (eerste halfjaar 2017: € 2 miljoen). De toename is het gevolg van een hogere beheervergoeding en lagere kosten als gevolg van het inbesteden van extern vermogensbeheer en de afbouw van de strategische investeringen voor de introductie van het Centraal Beheer APF.

Lees hier het volledige halfjaarbericht 2018 van Achmea.