Zeist,
14
juni
2016
|
14:51
Europe/Amsterdam

De reader valutarisico is uit

De meeste pensioenfondsen beleggen een gedeelte van hun vermogen buiten de eurozone en daarmee in niet-eurobeleggingen. Doordat de waarde van de beleggingen verandert door wisselkoersbewegingen van de vreemde valuta’s, loopt het pensioenfonds valutarisico. In deze publicatie legt Achmea Investment Management uit wat valutarisico betekent voor de beleggingsportefeuille.

Pensioenfondsen kiezen er meestal voor om het valutarisico af te dekken met valutaderivaten, zogenaamde valutaforward contracten. De werking van contracten wordt in deze publicatie uitgelegd. Er bestaan grote verschillen tussen de manier waarop pensioenfondsen omgaan met het afdekken van valutarisico.Sommige pensioenfondsen dekken het valutarisico zo veel mogelijk af terwijl andere pensioenfondsen het valutarisico helemaal niet afdekken. Deze keuze is mede afhankelijk van de wijze waarop tegen valutarisico wordt aangekeken. In deze publicatie is de impact van het wel of niet afdekken van valutarisico beschreven.

Wij helpen u graag op weg om tot een goed afgewogen valuta-afdekkingsbeleid te komen. U vindt de brochure hier.