Zeist,
05
september
2019
|
10:56
Europe/Amsterdam

De Investment Letter van september is uit

Samenvatting

Deze Investment Letter bevat de middellangetermijnvisie van Achmea Investment Management. Hieronder stippen wij kort de belangrijkste punten uit deze publicatie aan.

Macro-economie: monetair geschut in stelling

De wereldwijde economische groei staat onder druk. Groeicijfers zwakken af en de handelsconflicten zorgen voor veel onzekerheid. Monetaire autoriteiten proberen het tij te keren. De Fed heeft ondertussen de beleidsrente verlaagd. De ECB staat klaar om nieuwe stimulansen aan te kondigen. De mogelijkheden voor centrale banken zijn echter beperkt en het effect van de maatregelen neemt af. Nieuwe onconventionele maatregelen, zoals nauwere afstemming tussen de monetaire politiek en een expansief budgettair beleid, liggen in het verschiet. Lees verder: Investment Letter, september 2019, p. 3

Financiële markten: Renterecords sneuvelen

De dovish draai van de centrale banken is de belangrijkste factor op de financiële markten geweest. Nagenoeg alle beleggingscategorieën staan dit kalenderjaar in de plus. De risicovrije rentes daalden naar nieuwe dieptepunten. Maar ook de risicovollere beleggingscategorieën stegen in waarde. Het periodiek oplaaiende handelsconflict onderbrak de opmars van de aandelenmarkt wel een aantal keren. De verwachte rendementen voor de middellange termijn zijn laag. En zelfs lager dan vorig jaar vanwege de gedaalde renteniveaus. Lees verder: Investment Letter, september 2019, p. 7

Special I: Effectieve diversificatie voor robuustere portefeuilles

In deze special schetsen we onze visie op de indeling van het beleggingsuniversum. Daarbij bekijken we de portefeuilleconstructie vanuit verschillende invalshoeken. Op deze manier waarborgen we een effectieve diversificatie over verschillende risicodrijvers, terwijl de risico’s van schijndiversificatie worden vermeden. Zo wordt de robuustheid van de beleggingsportefeuille vergroot. Uiteindelijk resulteert dit in een pragmatisch raamwerk dat de bouwblokken levert voor de strategische beleggingsportefeuille. Lees verder: Investment Letter, september 2019, p. 14

Special II: Drie actuele risico's & beleidsopties

Ondanks de positieve beleggingsrendementen dit jaar hangen diverse risico’s als donkere wolken boven de financiële markten. In deze special analyseren we drie verschillende crisisscenario’s. Deze scenario’s beschrijven mogelijke crises die zich op de korte termijn kunnen voordoen. Dit zijn een nieuwe eurocrisis, een handelsoorlog en een klimaatcrisis. We dragen voor elke crisis verschillende beleidsopties aan om de impact op de totale beleggingsportefeuille te verzachten. Lees verder: Investment Letter, september 2019, p. 17