12
september
2016
|
09:52
Europe/Amsterdam

De risico’s van passief beheerde indexportefeuilles liggen onder de oppervlakte

Rik Bekkers, Senior Investment Specialist AIM, heeft in de juli/augustus editie van het Vakblad Financiële Planning een artikel geschreven over de inherente risico’s van passief beheerde portefeuilles. Het artikel dient als aanvulling op de discussie rond de besluitvorming over actief of passief beheer van de beleggingscategorieën binnen de (klant)portefeuille.

Voor veel beleggers lijkt het passief beheer van de (klant)portefeuille een “veilige” keuze ten opzichte van actievere vormen van beheer. Hierdoor blijven verschillende risico’s van passief beheer echter onbelicht en worden daardoor onvoldoende beheerst. De risico’s van passief beheer zijn te ondervangen door niet ‘blind’ de markt te volgen. In het artikel van Rik Bekkers worden er een aantal van deze risico’s toegelicht. Wilt u meer lezen over de risico’s van passief portefeuillebeheer? Klik dan hier.

 

Bron: Vakblad Financiële Planning Juli/Augustus 2016 (7/8)