05
februari
2018
|
11:31
Europe/Amsterdam

Diversificatie naar een hoger plan

Alternatieve beleggingscategorieën en -stijlen staan volop in de belangstelling. Dit komt door de lage verwachte rendementen voor de meeste reguliere beleggingscategorieën en de zoektocht naar diversificatie. Eén van deze alternatieven betreft de zogenaamde ‘alternatieve risicopremies’. Uitdaging hierbij is de complexiteit en een kostenefficiënte implementatie.

Lees hier de white paper.