05
februari
2018
|
14:01
Europe/Amsterdam

Een beter pensioen met illiquide beleggingen?

Pensioencontracten bewegen zich steeds meer in de richting van premie-overeenkomsten. De Wet Verbeterde Premieregeling maakt individuele premie-overeenkomsten in ieder geval aantrekkelijker.
Enkele pensioenfondsen maken hier al gebruik van. Met het toenemende belang van premie-overeenkomsten met individueel vermogensbeheer is het belangrijk om het Persoonlijk Pensioenvermogen van deelnemers goed te beleggen. De vraag is of deze premie-overeenkomsten een andere invulling van beleggingen vragen dan de huidige uitkeringsovereenkomsten.

Lees hier de white paper.