Zeist,
19
februari
2018
|
13:51
Europe/Amsterdam

En oh, vergeet de inflatie niet!


Voor de nieuwste editie van DutchInvestor Views schreef Wim Barentsen over de paradoxen van de huidige beleggingsomgeving.
                                                                                                                                                                                 

De wereldwijde economie draait als een tierelier terwijl structurele uitdagingen het toekomstbeeld vertroebelen. Het vertrouwen onder consumenten en producenten staat op recordniveaus en tegelijkertijd neemt de sociale onrust en politieke polarisatie toe. Aandelenmarkten zetten de opwaartse trend onverminderd voort, terwijl verwachte rendementen onder druk staan. Ook de lage volatiliteit op de financiële markten staat in schril contrast met de uitdagingen waar beleidsmakers mee worstelen.

Een andere paradox waarmee beleggers worden geconfronteerd, één die ook significant bijdraagt aan onzekerheid in de beleggingsomgeving, is de hardnekkig lage inflatie. Ondanks een steeds verder aantrekkende economie en een langdurig extreem ruim monetair beleid blijft de geldontwaarding zeer beperkt. Deze lage inflatie is een wereldwijd fenomeen. Toch is dit geen reden om het
inflatierisico nu maar compleet te negeren. Een hoog tempo van geldontwaarding
kan immers desastreus uitpakken voor de koopkracht van het vermogen.

Lees de column hier.