27
maart
2018
|
16:50
Europe/Amsterdam

Het jaar in vogelvlucht

We kunnen terugkijken op een jaar waarin we een goede beleggingsperformance hebben laten zien, klanten tevreden zijn over de dienstverlening en we groei laten zien in het beheerd vermogen.

 

 

 

 

 

 

Het beheerd vermogen groeide in 2017 met € 3,5 miljard naar €119,5 miljard en zal in 2018 verder toenemen doordat Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen haar fiduciair management vanaf april 2018 bij ons onderbrengt. De toename in 2017 komt onder andere door de groei van het vermogen in het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (CB APF) van €1 miljard (door de toetreding van Stichting Pensioenfonds RBS en Stichting pensioenfonds Bavaria) en door de komst van Pensioenfonds Notariaat.

Daarnaast wisten we onze bestaande klanten te behouden en contracten te vernieuwen. De hoge retentiegraad is mede het gevolg van de hoge klanttevredenheid en de goede beleggingsperformance. Onze klanten waarderen ons met gemiddeld een 7,6 in 2017 (2016: 7,5) en voor vrijwel al onze fiduciaire relaties realiseren we een outperformance op 1, 3 en 5 jaars basis.

Wij staan onze klanten bij in hun wensen om te komen tot een meer duurzame beleggingsportefeuille. We adviseren, implementeren en passen een Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) beleid toe namens onze klanten zoals pensioenfondsen en verzekeraars, en in onze beleggingsfondsen. Dat resulteert jaarlijks in mooie noteringen van onze klanten in de VBDO benchmark.

In 2017 zijn we voor het eerst de retailmarkt commercieel actief gaan benaderen. Met Centraal Beheer (CB) Gemaksbeleggen staat een krachtige, concurrerende propositie die eind 2017 nog van beperkte omvang is, maar duidelijk tekenen van groei laat zien.

Ons resultaat voor belasting over 2017 bedraagt €2,5 mln. Dat is in lijn met 2016. In beide jaren is veel geïnvesteerd in het positioneren van Achmea Investment Management en de ontwikkeling van het CB APF en CB Gemaksbeleggen als nieuwe proposities binnen de oudedagsvoorziening strategie van de Achmea Groep.

Vermogensbeheer is ‘’people’s business’’ en al deze resultaten kunnen dan ook alleen worden gerealiseerd met een uitstekend team van professionals. In 2017 hebben we nog nadrukkelijker dan voorheen geïnvesteerd in onze mensen. Het aantrekken en behouden van talent is één van de speerpunten in ons HR beleid. Met talent- en leiderschapsprogramma’s geven we hier invulling aan. De hoge scores op medewerker betrokkenheid, het geringe personeelsverloop en het aantrekken van nieuwe medewerkers, tonen aan dat dit zijn vruchten afwerpt.

De Directie van Achmea Investment Management kijkt dan ook met gepaste trots terug op 2017 en wil alle medewerkers danken voor hun enorme inzet. Naast de medewerkers gaat een woord van dank uit naar onze klanten die ons hun vertrouwen geven.

Klik hier om het volledige jaarrapport te lezen.