De Meern,
07
december
2015
|
09:10
Europe/Amsterdam

Interview Johan van Egmond

Achmea Investment Management is de nieuwe naam voor het faciliteren van allround vermogensopbouw

johaninoorstoel.jpg

Achmea wil een sterke speler zijn op het gebied van vermogensopbouw. Dat zijn we al op gebied van schade en inkomen, zorg en gezondheid, maar vooral op het terrein van pensioenen willen we ons versterken en dit integreren binnen de totale financiële doelstelling van de institutionele klant en individuele deelnemers", vertelt Johan Van Egmond, commercieel directeur van Syntrus Achmea Vermogensbeheer. Momenteel werkt hij aan de complexe operatie waarbij het huidige vermogensbeheer in De Meern samengaat met het beheer van de Achmea Beleggingsfondsen in Amsterdam. De nieuwe bedrijfseenheid opereert vanaf 1 januari 2016 onder de naam Achmea Investment Management. Op het kantorencomplex op de Achmea locatie aan de Handelsweg in Zeist-Oost, nabij de A12 hebben we met Johan van Egmond een gesprek over de intentie van deze ingrijpende onderneming. Op het moment van dit interview medio 2015 is de operatie in volle gang.

Welke ontwikkeling ziet u bij pensioenen en hoe wil Achmea daarin sterker worden?

"We zien een paar ontwikkelingen: in de eerste plaats wordt pensioen steeds meer dan collectieve opbouw via de tweede pijler. In de tweede plaats doet zich een beweging voor van DB naar DC en ook dat betekent meer individualisering. Een voorbeeld is dat pensioenopbouw fiscaal wordt afgetopt op de 100.000 euro inkomensgrens. Werknemers zullen dus steeds meer voor eigen rekening en risico hun oudedagsvoorziening moeten opbouwen. Het gevolg is dat vermogensopbouw door beleggen steeds belangijker wordt. Achmea heeft bevestigd dat we niet alleen sterk willen zijn in vermogensopbouw binnen de tweede pijler, maar ook in derde en vierde pijler. De derde pijler is fiscaal gefaciliteerd, de vierde pijler is daarbovenop het bancaire sparen en beleggen."

Wilt u het hele interview lezen? Open dan de download.