Zeist,
06
maart
2018
|
12:38
Europe/Amsterdam

Investment Letter maart 2018

Deze Investment Letter begint met een korte terugblik op de recente ontwikkelingen. Het thema inflatie staat weer in de belangstelling van beleggers. Vooralsnog speelt dit vooral in de Verenigde Staten. De inflatiedruk neemt toe doordat de Amerikaanse economie tegen capaciteitslimieten aanloopt.

De toenemende inflatiedruk is één van de oorzaken van de stijgende renteniveaus. Op de financiële markten keerde de volatiliteit terug. Een hogere volatiliteit past bij de laat-cyclische fase waarin de Amerikaanse economie zich bevindt. De verwachte rendementen voor de middellange termijn zijn voor de meeste beleggingscategorieën laag. Beleggingen uit de opkomende landen krijgen de voorkeur.

In special gaan we dieper in op de beleggingscategorie Vastgoed.
Vastgoed verhoogt de inflatiegevoeligheid van de portefeuille en is mede
daardoor een waardevolle bron van portefeuillediversificatie.

U kunt de volledige Investment Letter hier lezen.