22
november
2016
|
13:40
Europe/Amsterdam

Investment Letter november 2016

Deze Investment Letter begint met een korte terugblik op de recente ontwikkelingen. Het economische herstel in de ontwikkelde landen zet door, ondanks de toegenomen politieke onzekerheid na het Brexit-referendum en de recente winst van Trump bij de Amerikaanse verkiezingen. De olieprijsontwikkeling zorgt in de meeste regio’s voor een oplopende inflatie, maar dit wordt eerder als een zegen gezien dan als een serieus probleem. Door deze gestegen inflatie en inflatieverwachtingen zijn kapitaalmarktrentes de laatste maanden gestegen, nog versterkt door de overwinning van Trump. Klik hier om de november editie van de Investment Letter te lezen.