Zeist,
30
september
2019
|
09:30
Europe/Amsterdam

LDI Ronde Tafel-gesprek met Raymond Verstraelen

Risicobeheer vormt de basis van Liability Driven Investing. Bij LDI gaat het om beleggingen die erop gericht zijn voldoende activa te vergaren om zowel huidige als toekomstige verplichtingen te kunnen dekken. Het vertrekpunt zijn de kasstromen.

Ingegeven door de steeds moeizamere ‘search for yield’ komt actief LDI langzaamaan op. Er is veel vraag naar een integrale aanpak van het renterisico, dus naar één portefeuille van swaps, bonds en cash die ook rekening houdt met credits en hypotheken. Ook swaptions kunnen goede instrumenten zijn om in te zetten.

"In de praktijk blijkt afstemming tussen verschillende beheerders vaak lastig. Door de hoge correlatie van de producten binnen de LDI-portefeuille, is dit echter wel zeer wenselijk. Daarom is het goed te verdedigen dat de LDI-portefeuille bij één partij wordt ondergebracht."

 

Lees hier het het gespreksverslag.