Zeist,
23
augustus
2016
|
15:07
Europe/Amsterdam

Nieuwe reader renterisico

De dekkingsgraad van pensioenfondsen is gevoelig voor rentebewegingen. In deze publicatie brengt Achmea Investment Management het renterisico van pensioenfondsen in kaart. Om het renterisico te beheersen, maken veel pensioenfondsen gebruik van rentederivaten, zoals renteswaps en swaptions. In deze publicatie wordt het gebruik en effect van renteswaps op de totale pensioenbalans met voorbeelden uitgewerkt. Daarbij komen belangrijke zaken aan bod die direct te maken hebben met het gebruik van deze instrumenten, zoals curverisico en het beheer van onderpand (collateral management). Daarnaast wordt het effect van de Ultimate Forward Rate (UFR) op de pensioenverplichtingen uitgelegd.

De keuze voor en de manier waarop rentederivaten ingezet worden, hangt van veel factoren af, bijvoorbeeld de omvang van de pensioenverplichtingen, dekkingsgraad, lange termijn rentevisie, kosten en risicohouding. Met deze publicatie willen wij u op weg helpen om tot een goed afgewogen beleid voor de afdekking van het renterisico te komen.

Bekijk de reader renterisico hier.