Zeist,
11
juli
2018
|
14:26
Europe/Amsterdam

Prachtige PRI beoordeling voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen


Achmea IM heeft in 2007 de Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekend, waarmee we ons committeren aan integratie van duurzaamheidscriteria in onze beleggingsprocessen. Ondertekenaars van de PRI worden jaarlijks getoetst op de kwaliteit van en reikwijdte van toepassing van deze principes. Op 9 juli ontving Achmea IM een prachtige beoordeling, waarbij wij voor onze inspanningen op alle gevraagde modules en beleggingscategorieën een A, of een A+ score behaalden. De hoogst haalbare scores!

Belangrijke stappen op engagement worden hoog gewaardeerd
Als ondertekenaar zijn wij beoordeeld op drie hoofdthema’s. Als eerste heeft PRI gekeken naar de borging van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in de algehele strategie en de besturing van Achmea IM. Dit leidt net als in 2017 tot de hoogst haalbare score van A+. De grootste verbetering realiseerden wij op het vlak van active ownership. Binnen deze module is beoordeeld hoe wij ons opstellen als betrokken belegger als ondernemingen zich in de beleggingsportefeuilles bevinden. Onze vernieuwde engagementstrategie wordt hoog gewaardeerd. Wij gaan intensief de dialoog aan met ondernemingen die internationaal breed geaccepteerde normen schenden. Daarnaast gaan wij de dialoog aan met ondernemingen op specifieke maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, gezondheid, mensenrechten, arbeidsrechten en natuur & milieu. Wij zijn dan ook trots dat dit terug te zien is in de A+ score voor active ownership. Vorig jaar ontvingen wij hier een A score voor. Als derde pijler beoordeelt PRI de wijze waarop wij Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in onze selectie-, aanstelling- en monitoringsprocessen van externe managers een plaats geven. Ook hier ontvingen wij een mooie beoordeling van een A score.

Stappen voor 2018: CO2-meting, Nederlandse Stewardship Code en IMVO convenant
Ook dit jaar werken wij aan nieuwe stappen in ons MVB-beleid en onze MVB-dienstverlening voor de institutionele belegger. Wij streven ernaar om CO2-meting van alle aandelen en bedrijfsobligatieportefeuilles van onze klanten per eind 2018 mogelijk te maken. Daarnaast werken wij aan de implementatie van de Nederlandse Stewardship Code, waarmee wij een verdere verdiepingsslag in de active ownership aanpak voor onze klanten en onze beleggingsfondsen zullen maken. Ook dragen wij via de Pensioenfederatie actief bij aan de ontwikkeling van het IMVO convenant voor pensioenfondsen. Deze wordt waarschijnlijk eind 2018 getekend.Voor meer vragen neemt u contact op met Annette van der Krogt, Hoofd Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Annette.van.der.krogt@achmea.nl