Zeist,
22
juni
2017
|
09:32
Europe/Amsterdam

Redding Banco Popular: actief beheer creëert waarde

Hein Bulter, Portfolio Manager Fixed Income Credits

Actief beheer van Banco Popular covered bonds leidde tot een outperformance van 0,5bp tot 0,75bp (portefeuilleniveau). “Geen hele grote uitslag, maar wel een schoolvoorbeeld van de manier waarop we waarde creëren: met actief beheer.” Aan het woord is Hein Bulter, Portfolio Manager Credits bij Achmea Investment Management.

Kun je schetsen wat er voorafging aan de redding van Banco Popular op 7 juni 2017?

“In de loop van 2016 verbeterde het economische klimaat in Spanje en waren de marktomstandigheden voor Spaanse banken relatief gunstig. Wij waren dan ook over het algemeen positief over Spaanse banken , maar het was al wel duidelijk dat Banco Popular tot de zwakkere banken behoorde. Tot aan het derde kwartaal 2016 was dit echter nauwelijks zichtbaar in de waarderingen van de obligaties van Banco Popular relatief ten opzichte van andere sterkere Spaanse banken. Daarom hebben wij een onderweging aangehouden.”

Wat gebeurde er vervolgens?

“In het derde kwartaal van 2016 werd onder het brede publiek duidelijk, onder meer door berichtgeving in de pers, dat de problemen van Banco Popular aanzienlijk waren. Gevolg: een gestage prijsdaling van alle instrumenten: aandelen, achtergestelde & senior obligaties en covered bonds. Dat leek ons terecht voor aandelen en junior obligaties, maar voor covered bonds – die niet alleen door de bank maar ook door een sterke pool van hypotheken gedekt worden – leek ons dit een overtrokken marktreactie. Toen de spreadtoename in mei 2017 leidde tot een nieuw record – namelijk een spread van 70bp – zijn we na een uitvoerige scenario-analyse een overweging aangegaan in Banco Popular covered bonds. Uit onze analyse bleek namelijk dat de covered bonds in geen van de scenario’s verliezen zouden dragen.”

“Een bankenredding uit het boekje" noemde Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem dit nadat de ECB de Single Resolution Board had ingeschakeld en Banco Popular voor een symbolische euro aan Banco Santander was verkocht. Wat betekende deze redding voor de covered bonds van Banco Popular?

“Aandelen en achtergestelde obligaties zijn afgeschreven om de bank te redden en een ander deel van de rekening wordt betaald door Banco Santander. De Popular covered bonds zijn niet alleen gespaard gebleven tijdens de overname, maar profiteren er zelfs van – vanwege de associatie met het grote sterke Banco Santander. Sinds de aankondiging van de overname op woensdag 7 juni liggen de spreads van deze covered bonds zo’n 50bp lager.”

Welke outperformance hoort daarbij?

“We hebben daarmee een outperformance gerealiseerd van 0,5 tot 0,75bp; geen hele grote uitslag, maar voor covered bonds is dit wel een mooie score. Dit is typisch voor onze actieve beleggingsstrategie waarin we meerdere, gespreide posities innemen op basis van bottom-up bedrijfsanalyse om zodoende een stabiele alfa te creëren voor onze klanten.”