25
september
2017
|
11:45
Europe/Amsterdam

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen kiest voor Achmea IM

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) heeft de intentie om haar fiduciair management vanaf april 2018 onder te brengen bij Achmea Investment Management. Hiermee geeft het SPH-bestuur uitvoering aan het in maart genomen besluit om fiduciair management en vermogensbeheer te scheiden. Enkele beleggingsmandaten blijven bij PGGM.

Met het onderbrengen van het fiduciair management bij Achmea Investment Management geeft SPH gestalte aan haar wens om de governance te verbeteren door scheiding van de rollen coördinatie, advisering en de uitvoering van het vermogensbeheer. SPH wil zo alle spelers hun rol optimaal en geheel onafhankelijk laten vervullen.

Toekomst

SPH-voorzitter Johan Reesink heeft veel vertrouwen in de samenwerking met Achmea Investment Management: ’We hebben een zorgvuldige procedure gevolgd om tot een nieuwe fiduciair manager te komen. Achmea Investment Management is de partij die het beste aansluit bij de ambities van SPH. Samen werken we aan de verdere professionalisering van SPH en aan een optimale positionering voor de toekomst.’ De komende periode staat in het teken van de transitie. De overdracht van het fiduciair management heeft vooralsnog geen gevolgen voor de samenstelling van de beleggingsportefeuille van SPH.

Jacob de Wit, directievoorzitter van Achmea Investment Management: ‘Wij zijn uiteraard heel erg blij met het door SPH gestelde vertrouwen in onze organisatie en het klantteam dat we voor hen hebben opgesteld. Vanaf het eerste contact zijn we heel open en betrokken met elkaar in gesprek. Dat past bij onze aanpak en legt een stevige basis voor onze samenwerking. We gaan voor de beste oplossing voor het fonds én de deelnemers.’