Zeist,
25
april
2017
|
08:56
Europe/Amsterdam

Wat-niet-genoemd-mag-worden

Blog Coen van de Laar, Sr. Investment Strategist

Als er één beleggingscategorie is, waar de Nederlandse pensioensector tegenwoordig met een grote boog omheen loopt, zijn het wel hedgefondsen. Alleen al het laten vallen van de term hedgefonds werkt bij velen als een rode lap op een stier. In hun ogen staan hedgefondsen voor alles wat slecht is in de financiële sector: graaiende managers, sprinkhanengedrag, kortetermijndenken, te hoge kosten en gebroken beloftes. Er rust bijna een taboe op om zelfs de suggestie te doen om naar de toegevoegde waarde van hedgefondsen te kijken. Hierdoor wordt vrijwel iedere discussie over de zin of onzin van hedgefondsen al bij voorbaat vermeden. Dat is jammer want deze heterogene verzameling van beleggingsstrategieën kan namelijk wel degelijk een waardevolle rol vervullen in een beleggingsportefeuille.

 

Verkeerde verwachtingen spelen hedgefondsen parten

Een deel van de verkeerde verwachtingen over hedgefondsen ontstaat eigenlijk al bij de naam. Het woord ‘hedge’ wordt geassocieerd met het afdekken van risico’s. De meeste hedgefondsstrategieën zijn echter helemaal niet bedoeld om risico’s af te dekken. De doelstelling is veelal het behalen van een bepaald streefrendement boven kasgeld, onafhankelijk van de beweging van de onderliggende markten. De manier waarop het rendement wordt behaald, hangt af van de gevoerde strategie. Deze strategieën zijn zeer divers waardoor de rendement- en risicokenmerken sterk uiteenlopen. Hedgefondsstrategieën variëren van arbitrage, activistisch aandeelhouderschap tot het volgen van trends en het inspelen op macro-economische ontwikkelingen. Vanwege hun op kasgeld gebaseerde rendementsdoelstelling, worden hedgefondsen vaak absolute return beleggingen genoemd. Deze term roept bij velen de associatie op dat er altijd een positief rendement wordt gehaald tegen een verwaarloosbaar risico. Ook dat strookt niet met de werkelijkheid. De verschillende hedgefondsstrategieën zijn zeker niet zonder risico en verliezen kunnen voorkomen. Wanneer beleggers echter op basis van dit soort verkeerde aannames in hedgefondsen stappen, ontstaan onrealistische verwachtingen. Hierdoor worden ze vrijwel zeker teleurgesteld.

Hedgefondsen kunnen wel degelijk waarde toevoegen

Dat is jammer want hedgefondsen kunnen wel degelijk van grote toegevoegde waarde zijn. Doordat hedgefondsen zo’n heterogene groep zijn, moeten daarvoor wel heldere keuzes worden gemaakt. Dit begint met duidelijkheid over de beoogde rol van hedgefondsen in de portefeuille. Daarna moeten de hedgefondsstrategieën worden geselecteerd die het beste invulling geven aan deze portefeuillerol.

Wij kiezen voor diversificatie en risicoreductie

Wij zien voor hedgefondsen een rol van portefeuillediversificatie en risicoreductie weggelegd. In de praktijk vereist dat vooral een lage correlatie met de aandelenmarkt. Veel hedgefondsstrategieën vallen daardoor al af. De strategieën CTA (het volgen van markttrends) en Global Macro (het inspelen op macro-economische thema’s) laten wel een relatief stabiele lage correlatie met de aandelenmarkten zien. Daarnaast hebben vooral CTA’s de neiging om tijdens grote aandelencorrecties aantrekkelijke rendementen te halen. Dat is inherent aan de strategie van het volgen van trends. Eén en ander illustreren we in tabel 1. In deze tabel staan alle periodes sinds 1980 waarin de Amerikaanse aandelenmarkt door een grote correctie (daling van meer dan 10%) ging. Uit de tabel blijkt dat een categorie als high yield (niet-kredietwaardige bedrijfsobligaties) zoals verwacht nauwelijks diversificatie biedt tijdens een aandelencorrectie. Uit de tabel blijkt echter ook dat een brede hedgefondsindex relatief weinig diversifieert. De resultaten van de brede hedge fund index stellen gedurende aandelencorrecties teleur. De hedgefondsstrategieën Global Macro en vooral CTA bieden echter wel aantoonbaar de diversificatie die we zoeken. De diversifiërende werking van deze hedgefonds strategieën blijkt ook stabieler dan de diversificatie door grondstoffen, een categorie die toch bekend staat als een diversificatiebron. Uit portefeuilleconstructie-analyses blijkt dan ook dat het toevoegen van de strategieën Global Macro en CTA het rendements-/ risicoprofiel van de totale portefeuille verbetert. Daarom verdienen deze hedgefondsstrategieën een plek in vrijwel iedere portefeuille. Juist nu de rente op staatsobligaties historisch laag staat waardoor de hoge historische staatsobligatierendementen in de nabije toekomst niet meer mogelijk zijn.

Tabel 1: Rendementen beleggingscategorieën tijdens grote correcties op de Amerikaanse aandelenmarkt

 

 

 

 

 

Aandelen = MSCI US, Staatsobligaties = Bloomberg Barclays US Treasury, High Yield = Bloomberg Barclays US Corporate High Yield, Grondstoffen = S&P GSCI, Global Macro = HFRI Macro total, CTA = BarclayHedge CTA, Hedge Fund Index = HFRI Fund Weighted Composite. Rendementen hedgefondsen zijn net-of-fees.

Bron: Achmea IM, Bloomberg

Heldere keuzes nemen obstakels weg

Met deze aanpak van heldere keuzes, kunnen veel andere netelige kwesties rondom hedgefondsen worden aangepakt. Zo kunnen bijvoorbeeld activistische hedgefondsen worden uitgesloten. Ook randvoorwaardes als transparantie, complexiteit en liquiditeit verschillen per strategie en kunnen dus worden meegenomen bij de strategiekeuze. Op deze manier kunnen veel obstakels tegen het opnemen van hedgefondsen worden weggenomen. Een aantal kenmerken, zoals de hoge kosten en het gebruik van leverage, zijn echter van toepassing op vrijwel alle strategieën en managers. Hoewel het positief is dat de beheerskosten de laatste jaren dalen, zullen hedgefondsen altijd bij de relatief duurdere beleggingscategorieën blijven horen.

Negatief imago belangrijkste struikelblok

Wat hedgefondsen echter vooral nodig hebben is een PR-offensief om van het negatieve imago af te komen. Misschien kan de hedgefondsindustrie daarbij een voorbeeld nemen aan de markt voor hoog-risicovolle bedrijfsobligaties. Die hebben een succesvolle rebranding achter de rug. Het met negatieve associaties omgeven ‘junk bonds’ is jaren terug succesvol ingeruild voor het veel positiever klinkende ‘high yield’. Toeval of niet, maar inmiddels zijn high yield beleggingen een vaste waarde in vrijwel iedere institutionele portefeuille.

Dit artikel is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies en ook geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument.